Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand (deze regel geldt niet voor verkoop vanuit de showroom!). Toch merken wij dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een aangeschaft product nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas (voor u) werkt het niet zo. Hier de uitleg.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Uitleg van het herroepingsrecht
Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken.
Indien U meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of U het wil houden) en dat daardoor schade aan het product ontstaat, bent u aansprakelijk voor deze waardevermindering. 

 

Gebruik maken van uw herroepingsrecht
Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen).
De bedenktijk van 14 dagen gaan in op het moment dat u (of een door u aangewezen derde) het product heeft ontvangen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping.
Wanneer u de aankondiging van uw herroepingsrecht heeft geuit, dient u de producten binnen 14 dagen na deze aankondiging retour te sturen.

 

Product en verpakking zoveel mogelijk in originele staat houden
Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren. 

 

Prodcuten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
Enkele productgroepen zijn in beginsel uitgesloten van het herroepingsrecht.
Dit zijn producten die speciaal worden gefabriceerd volgens specificatie van de klant en producten die om hygienische redenen niet kunnen worden teruggenomen.

 

Creditering
Indien u gebruik maakt van het herroepinsrecht dan zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontbinding tot creditering van het aankoopbedrag en de eventueel betaalde verzendkosten overgaan.
Creditering vindt plaats nadat wij uw retourzending hebben ontvangen.
De kosten van de retourzending zijn altijd voor uw eigen rekening.

 

Klantenservice
Wij zien natuurlijk graag tevreden klanten.
Mocht u echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kunt uw vraag richten aan onze klantenservice. Neem hiervoor contact met ons op via telefoon, email of per brief. Kijk hier voor onze contactgegevens.